Überhandknoten Reffknoten Palstek Schotstek doppelter Schotstek
Fischerknoten Trompetenknoten Trossenstek Achtknoten Stopperstek